Učešće građana u odlučivanju

Svi punoletni građani i građanke Srbije imaju jednako, Ustavom i zakonima garantovano pravo da upravljaju svojom zemljom.

Glas je građanska snaga i građanska odgovornost.

Kako bi se upravljanje državom učinilo jednostavnijim, na izborima se biraju predstavnici u Narodnoj skupštini. Kasnije, izabrani narodni poslanici i poslanice biraju Vladu, a ona upavlja najvažnijim službama – zdravstvom, obrazovanjem, socijalnom zaštitom, policijom, vojskom…

Iz istih, praktičnih razloga, bira se i Predsednik Srbije. Građani daju mandat Predsedniku da, na najbolji način, predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu, proglašava Zakone, predlaže Narodnoj skupšini kandidata za predsednika Vlade i druge javne funkcionere I obavlja druge poslove u skladu sa zakonom. Odgovornost Predsednik Srbije je i komandovanje Vojskom, postavljanje i razrešavanje oficire Vojske Srbije.

Zato, ni jedna osoba ili stranka ne smeju vlast potčiniti sebi ili svojim interesima. Građani i građanke imaju pravo da od svojih izbranih predstavnika zahtevaju odgovorno postupanje.

A oni, sa svoje strane, ni jednog trenutka ne smeju da zaborave šta je njihov posao – da rade u interesu građana i građanki koji su im privremeno dodelili zadatak da ih predstavljaju u institucijama.

Mnogo puta uverio sam se da između izbora kod ljudi preovladava osećaj da njihove potrebe izabrani predstavnici nemaju u vidu pri donošenju odluka. Upravo onih odluka koje direktno utiču na kvalitet svakodnevnog života.

Takvo stanje mnoge obeshrabruje, čine nezainteresovanim i pasivnim.

To moramo da promenimo.

Građani i građanke imaju pravo da između izbornih ciklusa iskazuju svoje stavove i postavljaju zahteve nosiocima vlasti.

Potrebna su nam udruženja građana, sindikati, strukovne organizacije, fondacije. One su tu da uobliče stavove i zahteve pojedinaca u različitim oblastima života i da doprinose razvoju društva.

Politika je važna i složena društvena veština. Baviti se politikom znači biti istinski zainteresovan za ljude i njihov svakodnevni život. To znači brinuti o kvalitetu vode, vazduha i zemljišta, o bezbednosti puteva, pravednosti poreskog sistema, kvalitetu obrazovanja, zdravstvenih i socijalnih usluga, zaštiti ugroženih članova zajednice, očuvanju kulturnih dobara, podsticanju umetničkog i naučnog stvaralaštva…

Baviti se politikom znači u centar staviti javni, a ne lični interes i preuzeti odgovornost za život zajednice.

Međutim, političari u Srbiji oteli su politiku od građana i građanki.

Oni ne odgovaraju građankama i građanima, već svojim političkim strankama. Političke stranke “pojele su” institucije države.

Politika je postala prljava reč.

Potrebe ljudi nisu u centru političkih rasprava. Peticije, građanske inicijative, predlozi – ne proizvode očekivane rezultate.

Neposredno učešće građana u odlučivanju je onemogućeno nepravednim i nedorečenim uslovima pri podnošenju inicijativa.

Pravila o javnim raspravama i broju prikupljenih potpisa za inicijative građana su takva da otežavaju građanima i građanima učešče u upravljanju i donošenju odluka.

To moramo da promenimo.

Država mora biti država svih njenih građana i građanki!

Kao Predsednik Republike, radiću na uvođenju jasnih i pravednih procedura o postupanju sa građanskim peticijama, predlozima i inicijativama.

Sarađivaću sa udruženjima i pojedincima na donošenju dobrih zakona i pravila.

Biću glas svih građana i građanki Srbije. Tako vidim ulogu Predsednika.