Odnosi u regionu

Srbija nije jača ako su naši susedi slabiji, nije nam bolje kad je njima gore. Treba nam pozitivno takmičenje, a ne smešna trka u naoružanju. Imamo sličnu, zajedničku ili kompatibilnu kulturu, privredu, sport. To su oblasti, uz trgovinu i turizam, na kojima treba graditi međusobne odnose, umesto neprekidnog vraćanja na istorijske i ratne teme, prebrojavanje grobova i merenje krivica. A prema zločinima i zločincima iz prošlih ratova, svako prema svojima, moramo biti stroži od međunarodne zajednice. Pa tek kada počistimo svoja dvorišta, da pitamo komšije treba li im pomoć. Što su zadovoljniji, ostvareniji i zaštićeniji nesrpski građani Srbije, koji nas dodatno povezuju s okolnim zemljama, to je jača Srbija, a mora da važi i obrnuto. Ponudio bih svim državama Zapadnog Balkana partnerstvo. Uveren sam da u svakoj od tih zemalja politika saradnje ima mnogo iskrenih pristalica, svesnih kuda nas je politika mržnje odvela i ponovo vodi.

Odnosi sa BiH

BiH je članica Ujedinjenih nacija pa je pitanje poštovanja njenih granica na nivou pitanja poštovanja granica bilo koje druge države. S druge strane, Srbija je potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma koji definiše unutrašnje odnose u BiH, postojanje i poštovanje Republike Srpske kao jednog od dva ravnopravna entiteta i srpskog naroda kao jednog od tri konstitutivna naroda, i pravo Srbije da sa njima neguje posebne veze. Kao čovek koji sa očeve strane potiče iz BiH, i lično imam poseban odnos prema Srbima sa  druge strane Drine.

Položaj Srbije kao garanta Dejtonskog sporazuma podrazumeva i njenu međunarodnopravnu obavezu da, zajedno sa drugim potpisnicama, pruži u granicama svojih mogućnosti podršku njegovoj primeni u dobroj veri. Ovo uključuje i obavezu da se sve eventualne promene ovog dokumenta vrše mirnim putem, u skladu sa međunarodnim pravom, i uz poštovanje neotuđivih prava svakog od konstitutivnih naroda ove države.