NATO

NATO je jedna od dežurnih zapaljivih tema kojom se pažnja javnosti skreće sa životnih problema. Aktuelna vlast je već povukla niz poteza koji su Srbiju stavili u funkciju NATO pakta, dok građane istovremeno plaši “izdajnicima koji žele da nas NATO okupira”.

Budući da sam odrastao u nesvrstanoj zemlji i sa porodicom, prijateljima i nacijom preživeo bombardovanje NATO pakta, lično bih se osećao bolje kao predsednik države koja je partner, ali ne član NATO pakta, ali subjektivne perspektive ne smeju da budu merodavne za državna pitanja. Odluka o članstvu Srbije u NATO, ili bilo kom drugom vojnom savezu, mora da bude doneta posle objektivne stručne i državne analize šta bi to članstvo donelo Srbiji ne samo danas, već za 5, 10, 20 godina. Emotivne i druge razloge moramo da uzmemo u obzir, ali odluku moramo da donesemo za budućnost, ne prošlost, jer odlučujemo o tome da li ćemo da budemo, a ne da li smo bili članovi NATO. Zato nam treba država sa svim svojim naučnim institutima, stručnim telima, ministarstvima i službama, ljudi s pravim diplomama, a ne „krug najužih saradnika“ jednog čoveka. U ovom momentu takvu argumentaciju nemamo, niti institucije koje mogu da je izrade – vlast Aleksandra Vučića ih je marginalizovala ili pretvorila u partijske filijale. Svaka odluka u ovakvim okolnostima ravna je skoku na tuđu glavu u mrak. Partnerstvo za mir sa NATO paktom treba da nastavimo, dok ne budemo imali državu, a ne družinu, i znali šta nam je u nacionalnom interesu. Na dužnosti predsednika, zahtevaću sveobuhvatnu naučnu i stručnu analizu i prikloniću se zaključku koji na državni, a ne privatni, način bude donet. Svakako, nikakva konačna odluka neće biti moguća bez opštenarodnog referenduma, do koga treba da dođe pošto rezultati te analize budu objektivno i nepristrasno predstavljeni i raspravljeni pred građanima.

Arhitektura savremenog sveta se ubrzano menja, kao i strateški odnosi snaga u svetu. Policentrični svet, u kojem će živeti već naša generacija, oblikovaće i nove ekonomske, političke i vojne saveze. Kao predsednik Republike, neću voditi politiku za narednu konferenciju za štampu, već za narednu deceniju. Srbija neće biti moneta za potkusurivanje domaćih i stranih elita.